ניהול נכסי ציבור

הון אנושי - שכירות סוציאלית וסיוע בשיכון עולים

בנוסף לפעילותה כמנהלת עסקים, הון מנהלת שתי קרנות כספיות (מלכ"רים), אשר הוקמו על ידי ממשלת ישראל ו – P.E.F (הזרוע הפילנתרופית של יהדות ארה"ב) לצורך סיוע בשיכון עולים בישראל. באמצעות קרנות אלו הוקמו כ - 2300 יחידות ברחבי הארץ ושוכנו בהם עולים חדשים בתנאי דיור סוציאליים. 

חלקן הארי של הדירות נמכר במהלך השנים לדייריהם על ידי חברת הון.

כיום מנהלת הון את פנקסי הזכויות של הדירות ומבצעת את רישומן בספרי רישום המקרקעין. 

החל מיום היווסדן, העניקו הקרנות הכספיות באמצעות הון אלפי הלוואות בתנאים מועדפים כסיוע לרכישת דירה.

ההלוואות ניתנות הן לרוכשי הדירות שהחזיקו בהן בתנאי שכירות סוציאליים, והן לעולים חדשים המופנים להון על ידי משרד הקליטה. כיום מערך ההלואות לעולים זכאים, המנוהל על ידי הון מקיף כ- 350 הלוואות.