ניהול קניונים ומרכזים מסחריים

ניהול קניונים ומרכזים מסחריים דורש יצירתיות בניהול ובשיווק. הצלחתו של קניון מותנית בעיקר בהשכרת שטחים מסחריים למותגים מובילים ובתמהיל נכון של העסקים בו.