ניהול מגדלי משרדים ומתחמי היי-טק

הניהול המקצועי ורמת האחזקה הגבוהה של הנכס ממקסמים את הפוטנציאל העסקי ואת התשואה מהנכס. מגדלי המשרדים ומתחמי ההיי- טק המנוהלים על ידי חברת הון מצטיינים בשיעורי תפוסה מן הגבוהים בענף.

הקפדה על מיצובם הגבוה של הנכסים ומערך שווק יעיל, בד בבד עם תחזוקה ברמה בלתי מתפשרת, הינם בין הגורמים העיקריים להשגת שיעורי תפוסה גבוהים ביותר לאורך זמן. הון ניהול נדל"ן מנהלת מספר רב של מגדלי ממשרדים ומתחמי היי-טק.

מגדל המילניום, רח' הארבעה תל אביב - מגדל משרדים מפואר אשר בו שוכנות בין היתר חברות מובילות כגון: 

החברה לישראל, סומך חייקין כי"ל (Suisse)ltd ,KPMG

פרויקט HOT בפארק יקום - משרדי ההנהלה והתפעול של חברת HOT. פרויקט חדש וייחודי זה כולל מערכת מיחשוב ומערכות אלקטרו מכניות הנמצאות בחזית הטכנולוגיה הבינלאומית.

בית האומות בדרך חברון בירושלים - בנין משרדים ומסחר מפואר בעיצוב ארכיטקטוני ייחודי. בבנין זה פועלת בין היתר חברת הגיחון - מפעל המים של עירית ירושלים ועמותת המרכז לכח אדם בכיר מקרן מנדל. 

מתחם פארק הייטק רעננה - פרויקט הייטק מפואר ובו מערכות תפעול וממשק מהמתקדמות בעולם. הפארק משכן בין היתר את Nice וחב' סייברביט