פתרונות מקיפים בניהול הנדל"ן

חברת הון מציעה לקהל לקוחותיה פתרונות ניהול מקיפים החל משלב תכנון הנכס ועד הפעלתו כנכס מניב - כולל

תחזוקה ותפעול מערך השירותים. בין יתר השירותים שחברתנו מספקת:

 • ייעוץ והשתתפות בדיונים מקצועיים לתכנון הנכסים טרם בנייתם
 • מתן יעוץ על אופן הניהול, התפעול ותחזוקת נכסים
 • בדיקת הנכסים בשלב קבלתם לניהול כולל סקר מערכות
 • שיפוץ והתאמת הנכסים לצורך הכשרתם להשכרה
 • פיקוח על התפעול והאחזקה של הנכסים
 • תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ושרותי פנים (indoor facilities)
 • הכנת תקציבים לניהול ותפעול הנכסים ובקרה תקציבית
 • איתור שוכרים וחתימה על חוזי שכירות
 • שיווק ומכירת נכסים וייזום (השבחת נכסים).
 • ניהול כולל לבניינים בשכירות מוגנת (דמי מפתח).
 • גביית שכר דירה, דמי ניהול, דמי מפתח, ותשלומים נלוים אחרים מכח 
 • הסכמי השכירות / או מכח החוק
 • ביטוח נכסים וניהול סיכונים
 • טיפול משפטי
 • ייצוג הבעלים כלפי הרשויות השונות
 • תשלום לספקים / נותני שירות
 • טיפול בתשלומים החלים על בעלי הנכסים (מס הכנסה, מע"מ, מיסי 
 • נדל"ן, ארנונה, היטלים לרשויות, מיסי ועד בית/ דמי ניהול וכד')
 • ניהול ספרי הנהלת חשבונות של הנכסים ו/או בעלי העסקים
 • דיווחים כספיים וניהוליים תקופתיים לבעלים
 • ניהול פנקסי זכויות
 • רישום נכסים בלשכת רישום המקרקעין/ מנהל מקרקעי ישראל/ 
 • חברות משכנות